Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Uppförandekod


Nedan följer Svenska Gymnastikförbundets Uppförandekod. Som medlem i förbundet följer även vi i Södertälje Gymnastik & Sportförening (SGSF) dessa koder och arbetar aktivt för att upprätta dessa regler.

 

Gymnastikens Uppförandekod

 

1.      Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje och gemenskap inom gymnastiken.

 

2.      Vi underlättar individens utveckling med utgångspunkt i den enskilda

         utövarens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.

 

3.      Vi är goda förebilder.

 

4.      Vi respekterar allas lika värde.

 

5.      Vi respekterar utövarnas personliga integritet.

 

6.      Vi bidrar till utövarnas utveckling genom att på olika sätt göra dem delaktiga i beslut som rör deras träning och tävling samt skapar en miljö där                         individen reflekterar och tar ansvar.

 

7.      Vi ansvarar för utövarnas personliga säkerhet i samband med gymnastikverksamhet.

 

8.      Vi ansvarar för utövarnas hälsa och välmående i samband med gymnastikverksamhet.