Vackstaläger 2018
Vecka 32, måndag till torsdag (6-9 augusti) kommer Vackstalägret att anordnas ute på Vackstanäsgymnastiet.