Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen!
Välkommen till vår hemsida! 

Södertälje Gymnastik- och Sportförening (SGSF) vill erbjuda alla i Södertälje gymnastik som passar dem. Det innebär att vi vill ha grupper för barn och ungdomar. Grupperna ska passa både pojkar och flickor, alltifrån nybörjare till erfarna gymnaster. Våra grupper ska ha en stor tillgänglighet när det gäller lokaler, tider och dagar samt erbjuda alla oavsett etnisk, kulturell och social bakgrund en möjlighet att utöva gymnastik. Alla ska, oavsett kunskapsnivå, erbjudas verksamhet som stimulerar till utveckling och skapar ett fortsatt intresse för fysisk aktivitet och gymnastik som tävlings- och motionsform.
Vi är idag ca 900 medlemmar!

Vill du bli medlem i Södertälje Gymnastik- och Sportförening? Klicka då här!
Anpassad verksamhet utifrån covid-19
2020-04-03 11:39

Med hänvisning till de skärpta direktiv som folkhälsomyndigheten och framförallt Svensk Gymnastik har gått ut med kommer vi att anpassa vår verksamhet så att vi minimerar smittspridningen och risken för skador, för att inte belasta sjukvården mer i dessa tider.

Folkhälsomyndigheten uppmuntrar fortfarande till rörelse och idrott, om än med restriktioner om hur det kan ske. Vår förhoppning är att kunna träna terminen ut med en anpassad träning för att följa de direktiv som myndigheterna gått ut med.

Svensk Gymnastik (”Gymnastikförbundet”) 2020-04-01:
Att hålla igång träningen inom Svensk Gymnastik är viktigt. Enligt dagens råd ska däremot närkontakt i träningen undvikas. Det innebär att vi inom Svensk Gymnastik bör undvika träning som kräver passning.

Respektive sektion inom SGSF kommer att anpassa sina träningar för att säkerställa att de direktiv som riksidrottsförbundet gått ut med efterlevs, bl.a. att vi inte genomför några övningar som kräver ”passning” av gymnasterna.

Bamseträningarna kommer att ställas in resten av terminen för där är träningen väldigt svår att bedriva utan att ledarna hjälper/stöttar/håller i gymnasterna.

Fortsättningsvis gäller god handhygien, stanna hemma om man har symtom och anmäl till ledarna om man inte kommer på träningen. Vi önskar även att föräldrar, om möjligt, hämtar och lämnar sina barn utanför hallarna. Vi fortsätter att följa myndigheternas riktlinjer och direktiv, ändringar kan ske snabbt och vi anpassar oss därefter.

 

Styrelsen SGSF

 

 

Uppdaterad information - Covid-19
2020-03-31 20:12

SGSF fortsätter att följa Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundets rekommendationer gällande fysisk aktivitet och träning:

 

”Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning”.

 

Tidigare fattade regeringen beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett nytt maxantal på 50 deltagare.


SGSF har gjort följande anpassningar för träningsverksamheten:

  • Precis som tidigare gäller fortsatt att den som är sjuk, även med milda symtom, inte ska delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under träningen ska man gå hem direkt. 
    Tränare har fullt mandat att skicka hem gymnaster de bedömer ej är 100% friska.
  • Vi fortsätter även att uppmana till god handhygien genom att be gymnasterna tvätta händerna med tvål och vatten före och efter träningen (alt. använda handsprit om sådan finns tillgänglig). Detta gäller naturligtvis även tränare. (Tvål har köpts in till de hallar där det ej funnits tillgängligt tidigare.)
  • Undvik att kramas eller göra ”high-five” i dagsläget. Kom med glada kommentarer i stället!
  • Om möjligt bör man byta om hemma före och efter träning.
  • Delar inte vattenflaskor
  • Undviker trängsel så långt det är möjligt t.ex. vid kö till ett redskap/station eller vid in och utpassering till hallen.
  • Om möjligt hämtar och lämnar föräldrar utanför hallen. 

 

Anmäl eventuell frånvaro till berörda ledare så att de kan anpassa/planera träningen utifrån antalet närvarande gymnaster.


Södertälje Gymnastik & Sportförening

Uppdaterad information – Covid 19
2020-03-19 08:15

Vi fortsätter följa utvecklingen med Covid-19 noggrant och vi kommer att uppdatera vårt agerade utifrån beslut från Regeringen, RF, Gymnastikförbundet samt Folkhälsomyndigheten. 


Fortsatt är det viktigt att följa de rekommendationer som ges av myndigheter om att vara extra noga med hygienen; tvätta händerna ofta och noga med tvål och varmt vatten, undvika att röra vid ansiktet, hosta och nys i armvecket och stanna hemma om du har några symptom, även lindriga symptom som halsont och snuva.

 

Viktigt att man anmäler sin frånvaro till berörda ledare så att de kan anpassa/planera träningen utifrån antalet närvarande gymnaster.


Södertälje Gymnastik & Sportförening

 

Uppdaterad info om CV-19
2020-03-17 16:51
Vi följer utvecklingen med Covid-19 noggrant och vi kommer att uppdatera vårt agerade utifrån beslut från Regeringen, RF, Gymnastikförbundet samt Folkhälsomyndigheten. 
Onsdag 18 mars är alla träningar inställda med anledning av att det är SGSFs årsmöte. Uppdaterad information om våra träningar kommer efter årsmötet.

Södertälje Gymnastik & Sportförening
Nyheter från våra grupper
Trupp FT Fortsättning, 03/01 12:53 
Trupp Basic Fortsättning, 03/01 12:51 
Ungdomstruppen 3, 03/01 10:28 
Truppgymnastik, 18/11 09:09 
Rytmisk Gymnastik, 08/04 11:16 
Rytmisk Gymnastik, 28/03 08:53